Aktualnościprzemek

2012 rokiem Johna Cage’a

Aktualnościprzemek

2012 rokiem Johna Cage’a

W tym roku przypada setna rocznica urodzin artysty. Z tej okazji w Lublinie przygotowano koncerty, wystawy, audycje i sympozjum dotyczące życia i twórczości artysty.

W projekt zaangażowani są twórcy z całego świata – zarówno Ci, którzy kiedyś współpracowali z legendarnym kompozytorem, jak i miłośnicy twórczości Cage’a.

Program Roku Joha Cage’a ujęty jest w cykl wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym wskazujących na dziedziny sztuki, które były w polu zainteresowań artysty. Począwszy od stycznia 2012 roku aż do grudnia tegoż roku odbywać się będą koncerty, warsztaty, happeningi, prezentacje spektakli teatralnych i tanecznych oraz realizowane będą projekty artystyczne z dziedziny performance, performance słowny, performance radiowy, sound art, sound poetry, soundpainting. Program został skonstruowany wokół dwunastu osi tematycznych nawiązujących do twórczości Johna Cage’a i jego poszukiwań muzycznych.

W ramach Roku Johna Cage’a ogłoszony  zostanie konkurs na współczesną interpretację wybranych utworów Johna Cage’a.  Konkurs ma charakter otwarty ? skierowany jest zarówno do muzyków, jak i osób działających na polu improwizacji bez warsztatu akademickiego. Istotnym elementem jest wyłonienie utworu, który będzie prezentował oryginalność i “świeże” spojrzenie na muzykę współczesną.

Pierwszy koncert :

18 lutego 2012
godz. 19.00
Studio Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

W programie:
- Ogłoszenie konkursu na twórczą interpretację utworów Johna Cage’a,
- Koncerty:  John Cage “Imaginary Landscape No. 4″, Krzysztof Knittel “O tym, czego nie ma” (w wykonaniu  uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, dyr. Krzysztof Knittel ), a także: “Wind Child Index” – eRikm (Francja), dieb13 (Austria).

Na koncerty wstęp wolny.

Więcej o projekcie i kolejnych wydarzeniach tutu.

źródło: materiały organizatora