Utworyprzemekpolskie

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” – “Albośmy to jacy, tacy” i Chłopomania – “Technowieś”

Utworyprzemekpolskie

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” – “Albośmy to jacy, tacy” i Chłopomania – “Technowieś”

Specjalny dożynkowy utwór dnia. Z bogatych dziejów chłopomanii na ziemiach polskich.

2861_1.jpg “Publiczny kult głównych bóstw naturalnie już upadł; kapłanów już nie ma, wprawdzie składają jeszcze ofiary bogom, lecz najuroczyściej obchodzi rolniczy lud święto dożynków: zebrawszy plon doroczny, urabiają (z ostatnich snopków) bałwana, Kurkiem zwanego, i czczą go jako boga (urodzajów), dziękując za zbiór świeży, a prosząc na rok przyszły o  jeszcze obfitszy.” pisał Aleksander Bruckner w książce “Litwa starożytna, Ludzie i Bogi”. Dzisiaj nikt już nie czci kurka, na dożynkach jest za to wielu księży, alkohol i wieńce. W Spale przemawia nawet wąsaty prezydent i mówi, że każdy Polak ze wsi pochodzi.

W podziękowaniu za ciężką pracę i otrzymane plony.

Filip Lech