Charlie Straight – “Someone with a slow heartbeat”

Charlie Straight – “Someone with a slow heartbeat”

Filozoficzne pytania w wieku lat dwudziestu dwóch.