Aktualnościprzemek

contem.ucha – koncert muzyki Johna Cage’a

Aktualnościprzemek

john-cage.jpg contem.ucha – koncert muzyki Johna Cage’a

Podczas najbliższego koncertu z cyklu contem.ucha zabrzmią utwory jednego z koryfeuszy XX -wiecznej awangardy – Johna Cage’a – prekursora happeningu, który kojarzony jest w pierwszej kolejności z kontrowersyjnym aleatoryzmem (alea – łac. kość, alea iacta est – kości zostały rzucone).

Czy rzucanie kostką do gry można bowiem utożsamiać z komponowaniem? Nawet jeśli nie, nie można zaprzeczyć, że Cage zburzył kolejny mur i pokazał następnym pokoleniom twórców nową drogę. Uważał, że kompozytor powinien zrezygnować z woli kontrolowania dźwięku, oczyścić swój umysł z muzyki i zacząć szukać sposobu, dzięki któremu dźwięki będą dźwiękami a nie nośnikami ludzkich teorii lub uczuć.

Ważnym wkładem Cage’a w rozwój XX-wiecznej muzyki były również poszukiwania w zakresie jakości i barwy dźwięku, nowych sposobów jego wydobywania. Korzystał z wykonywanych przez siebie własnoręcznie instrumentów perkusyjnych, wprowadzona przez niego preparacja fortepianu otworzyła twórcom zupełnie nowe możliwości. Prepared piano Cage’a to fortepian przygotowany do wykonywania dźwięków osobliwych, m.in. dźwięków tłumionych, zmienionych pod względem barwy wskutek włożenia pomiędzy struny gwoździ i śrubek, dźwięków przestrojonych, wydobywanych za pomocą arpedżiów lub pizzicata bezpośrednio na pudle rezonansowym (ręką lub specjalnymi młotkami) itp.- Robert P. Morgan pisze, że Cage wpłynął na rozwój muzyki po roku 1950 bardziej niż jakikolwiek inny amerykański kompozytor, a być może nawet bardziej niż jakikolwiek kompozytor dowolnej narodowości.

Sonaty i interludia na fortepian preparowany Cage’a zagra Filip Wałcerz, pianista specjalizujący się w muzyce współczesnej, współzałożyciel i lider “an_ARCHE NewMusicEnsemble”, laureat Konkursu Muzyki XX i XXI wieku w Radziejowicach.

12 stycznia 2010 / wtorek / 19.00
Sala Kameralna Filharmonii Łódzkiej

Wykonawca:
Filip Wałcerz – fortepian preparowany

Program:
John Cage “Sonaty i interludia”

źródło: http://filharmonia.lodz.pl