Aktualnościprzemek

Kawiarnia Naukowa: koncerty i wykład

Aktualnościprzemek

Kawiarnia Naukowa: koncerty i wykład

Już dziś koncert zagrają dwa niemieckie zespoły – Over the Top i Another Wrong, swój wykład zaprezentuje Monika Kupczyk

Przed koncertem o godz. 18.00 wykład socjolożki Moniki Kupczyk, doktorantki Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie.

“Kobiety-imigrantki jako nowa służba domowa w Niemczech”
Obecnie jesteśmy świadkami odrodzenia się aktywności zawodowej związanej z pracami wykonywanymi w obrębie gospodarstwa domowego. To swoiste zapotrzebowanie na “służbę domową” – w tym opiekunów dla dzieci i osób starszych – jest raczej “nowym” zjawiskiem w całej Europie, gdyż pracownice domowe to dziś głównie imigrantki z Europy Wschodniej, z Azji lub Ameryki Południowej. Emigracja z tzw. peryferii do bogatych ośrodków miejskich w poszukiwaniu pracy pozwala im na wspieranie i podtrzymywanie ich własnej rodziny w kraju pochodzenia (tzw. “care chain”). Tendencja ta odzwierciedla nie tylko zjawisko tzw. feminizacji migracji (femigracji), ale także zjawiska związane z globalizacją rynku pracy, tj. wyzysk i hierarchie zależności na poziomie międzynarodowym. Tym samym, wykonywanie tzw. “prac domowych” nie jest związane jedynie z kwestią przynależności klasowej (podziału klasowego), ale także z pochodzeniem etnicznym i narodowością.

Prace domowe są przede wszystkim wykonywane przez kobiety, które odpowiedzialne są nie tylko za sprzątanie (cleaning) i gotowanie (cooking), ale również za opiekę nad osobami starszymi oraz dziećmi (caring). Ta tzw. “3C” praca (“cleaning, cooking, caring”) nie dość, iż wymaga fizycznego i emocjonalnego zaangażowania, warunkowana jest płcią i wiąże się z niskim statusem społecznym. Z tego względu niemal wszystkie prace domowe wykonywane są głównie przez imigrantki, kobiety, które przyjeżdżają do Niemiec, by zarobić na utrzymanie własnej rodziny pozostawionej w kraju pochodzenia.

Wykładowi towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna i pokaz multimedialny, wstęp wolny.

19.09.2011
godz. 18:00 – wykład Moniki Kupczyk
godz. 19:00 – Over the Top i Another Wrong / wstęp 10 pln
Kawiarnia Naukowa

źródło: materiały prasowe