przemek

Łatwiejsze rozliczanie pit z programem

przemek

Wypełniając roczne deklaracje podatkowe  z pomocą programu do rozliczania pit możemy zaoszczędzić sporo czasu i uzyskać pewność, że nasze rozliczenie jest wykonane prawidłowo.

Rozliczenie pit online z programem pit

W roku 2017 składamy zeznania za rok podatkowy 2016. Formularze podatkowe możemy wypełnić tradycyjnie w formie papierowej albo korzystając z internetu uzyskać pomoc programu do rozliczania pit 2017. Wypełnione formularze możemy wydrukować i zanieść albo wysłać pocztą lub przekazać do urzędu skarbowego online.

Rozliczenie pit elektronicznie jest bardzo proste. Przez internet znajdziemy program na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów lub inny z nowocześniejszymi rozwiązaniami, bardziej przyjazny podatnikowi. Wypełnianie pitów z programem jest łatwe, gdyż przez wszystkie etapy program prowadzi krok po kroku zadając proste pytania. Szczegółowe instrukcje prowadzą podatnika przez proces wypełniania wypełniania formularzy wysyłania formularzy. Rola podatnika sprowadza się do wpisywania danych danych, a program umieści je w odpowiednich rubrykach formularza, wykona wszystkie obliczenia, zweryfikuje poprawność wpisów. Jeśli popełnimy omyłkę, nie musimy przepisywać wszystkich stron. Program zasygnalizuje miejsce błędu można i można wnieść poprawki tylko we wskazanych polach.

Odliczenia z tytułu ulg i rozliczanie na zasadach preferencyjnych

Rozliczając roczne pity często korzystamy z odliczeń z tytułu ulg podatkowych oraz preferencyjnego sposobu obliczenia podatku.

Przepisy podatkowe są zawiłe, często się zmieniają, czasem trudno dotrzeć do wszystkich niuansów i zinterpretować je jednoznacznie. Programy pit są aktualizowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami. Rozliczenie deklaracji podatkowej z programem zapewni nam poprawne rozliczenie ulg podatkowych. Większość odliczeń z tytułu ulg podatkowych jest ograniczona limitami. Program ma wbudowaną wiedzę rozliczenia ulg, obowiązujących limitów zarówno kwotowych, procentowych, jak i czasowych i dokona odliczeń z uwzględnieniem przepisów.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych obowiązuje wypełnienie załączników do deklaracji. Odliczenia z tytułu ulg wykazujemy w załącznikach PIT/O i PIT/D. Darowizny, ulgę rehabilitacyjną, internetową, badawczo rozwojową i ulgę na dzieci wykazujemy w załączniku PIT/O. Natomiast nieaktualne już, ale przysługujące na zasadzie praw nabytych ulgi mieszkaniowe wykazuje się w załączniku PIT/D. Załączniki te automatycznie wypełnia program do rozliczania pit.

Z programem możemy wypełnić deklaracje składane indywidualnie oraz wtedy, gdy rozliczamy się na preferencyjnych warunkach wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem jako osoba samotna. Korzystanie z tych preferencji jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Program sprawdzi, czy w naszym przypadku warunki są spełnione i jeśli nie, poda inny sposób rozliczenia.

W programie znajdziemy też wykaz organizacji pożytku publicznego, które w danym roku są uprawnione do zbierania 1% podatku. Listę taką sporządza i aktualizuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można z niej wybrać i wpisać we wniosku na wypełnianej deklaracji numer KRS organizacji, której chcielibyśmy ofiarować 1% naszego podatku.. Przekazaniem pieniędzy zajmie się Naczelnik Urzędu skarbowego..

Wysyłanie zeznania rocznego online

Wypełnione formularze zeznania rocznego pit 2016 wraz z załącznikami możemy wysłać bez płatnego podpisu elektronicznego zabezpieczonego kwalifikowanym certyfikatem, ale podpis musi być złożony. Deklaracja jest ważna dopiero po jej podpisaniu. Bez podpisu byłaby uznana za niezłożoną – tłumaczy znawca z portalu https://pitax.pl/pity.

Ministerstwo Finansów wprowadziło dla osób fizycznych samodzielnie rozliczających pity bezpłatny podpis elektroniczny oparty na zestawie unikatowych cech podatnika, jakimi są: identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym podatnika złożonym rok wcześniej (albo zero, gdy deklaracja nie była składana). W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika wymagany jest podpis elektroniczny.

Chcąc złożyć pit elektronicznie, trzeba mieć przygotowaną wysokość kwoty przychodu podaną w dokumencie papierowym albo złożonym pit online w poprzednim roku. Podanie tej kwoty jest niezbędne do autoryzacji i wysłania pit przez internet. W przypadku podania nieprawidłowej kwoty, system e-Deklaracje nie przyjmie naszej deklaracji pit online. Musimy dokonać poprawki, wpisać prawidłową kwotę przychodu (oraz prawidłowe inne dane autoryzujące), aby otrzymać status ?200?, tj. przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Po prawidłowym wysłaniu dokumentu pit internetowo można pobrać potwierdzenie UPO.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

UPO jest dowodem złożenia deklaracji pit online i potwierdza termin zeznania. Wyświetlenie potwierdzenia i pobranie go możliwe jest jedynie po uzyskaniu statusu ?200?. W przypadku popełnienia błędu, należy po usunięciu ich powtórnie wysłać deklarację online.

UPO można wydrukować po wpisaniu numeru referencyjnego, który wyświetli się po poprawnym złożeniu zeznania. Poświadczenie dobrze jest przechowywać tak samo jak inne dowody okres prawie sześciu lat ( do końca roku i jeszcze pięć pełnych lat).

Zeznanie pit online można składać z zachowaniem terminu do północy ostatniego dnia ustawowego terminu, ale warto pamiętać, żeby nie odkładać wysyłki przez Internet na ostatnią chwilę, ponieważ wiąże się to z ryzykiem nieotrzymania UPO na czas.