▶ Matylda Damięcka – “Let’s Dance”

Matylda Damięcka – “Let’s Dance”

Cover Davida Bowie.

Matylda Damięcka to aktorka, najbardziej znana z serialu “Na Wspólnej”. Obecnie udziela się w teatrze i występuje w spektaklu “Bowie – First Step”. Oprócz tego postanowiła nagrać wideo z własną wersją “Let’s Dance” -  jednego z największych przebojów David Bowie.

Swój pomysł uzasadniła następująco: – Pewnego dnia przyśnił mi się taki obraz. Trzy dni później z Konradem Wantrychem zmajstrowaliśmy na kompie aranżacje, następnego dnia z Adamem Bondarowiczem w moim salonie skręciliśmy materiał a przez kolejne dwa dni z Pawłem Długołęckim z Departamentu Filmu montowaliśmy teledysk, w czym pomagał również Tomasz Gawron. Jest to teledysk, którym chciałam zainteresować Wojtka Waglewskiego swoim pomysłem na koncert z utworami Davida Bowie. Udało się i roz­po­czę­li­śmy pracę nad kon­cer­tem Bowie First Step. Po­wsta­ło dzie­sięć aran­ża­cji, które skom­po­no­wał Woj­ciech Wa­glew­ski i Ma­te­usz Po­spie­szal­ski. Pre­mie­ra kon­cer­tu od­by­ła się w ra­mach Prze­glą­du Pio­sen­ki Ak­tor­skiej we Wro­cła­wiu w marcu 2013 roku.

Poniżej oryginalne wykonanie:

Aneta Wieczorek