Aktualnościprzemek

Otwarty Kurort Kultury Sopot 2011 / Open Culture Spa Sopot 2011 startuje już dziś

Aktualnościprzemek

Otwarty Kurort Kultury Sopot 2011 / Open Culture Spa Sopot 2011

Międzynarodowa konferencja wpisująca się w kampanię na rzecz kultury We Are More!

Miejsca konferencji:
1.  Multidyscyplinarne Centrum Kulturalno-Artystyczne “Zatoka Sztuki”
2. Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

Program Konferencji:

Czwartek 28.07.2011
miejsce: MCK-A “Zatoka Sztuki” al. Franciszka Mamuszki 14, Sopot

18.00 – 18.30 Oficjalne otwarcie konferencji – wystąpienie inauguracyjne: Kultura jest niezbędna
Chris Torch / Intercult /Sztokholm /Culture Action Europe/Bruksela (Culture Action)

18.30 – 19.00 Prezentacja założeń kampanii “We Are More!” Act for culture in Europe
We are more! – Manifest europejskiej kampanii na rzecz kultury
Ewa Majczak /Culture Action Europe/Bruksela – (Culture Action)

20.30 – 22.00 Pecha Kucha Night – Sztuka dla zmiany społecznej! Satyra na politykę kulturalną i jej finansowanie

Piątek 29.07.2011
miejsce: MCK-A “Zatoka Sztuki” al. Franciszka Mamuszki 14, Sopot

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestniczek i uczestników

10.30 – 11.30 Przykłady dobrych praktyk: finansowanie działań artystycznych z programów nie kierowanych bezpośrednio do sektora kultury: Aleksandra Kminikowska, Nadbałtyckie Centrum Kultury/Gdańsk + Agnieszka Wołodźko, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia/Gdańsk – Projekt Art Line z udziałem 14 partnerów, współfinansowany z programu European Regional Development Fund, South Baltic Cross border Cooperation Programme; Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki Łódź-Projekt Art Inkubator, oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość RPO WŁ 2007-2013, Anna Ochmann,  Fundacja Arteria/ Zabrze-Program Operacyjny Kapitał Ludzki a kultura; Agnieszka Wlazeł, Platforma River Cities – Międzysektorowe finansowanie dla interdyscyplinarnych projektów europejskich na przykładzie platformy River Cities

11.30 – 12.30 – Panel dyskusyjny: Jak włączyć kulturę w obieg funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w 2014-201? Moderacja: Lidia Makowska, Stowarzyszenie Kultura Miejska, Gdańsk

Nadchodzący rok 2012 to czas pracy i negocjacji  nad propozycją budżetu UE na lata 2014-2020, przedstawioną przez Komisję Europejską w dniu 30 czerwca 2011. Konferencja w Sopocie daje możliwość wymiany pierwszych komentarzy i analiz, dotyczących finansowania kultury. W ramach panelu porozmawiamy o tym, jakie istnieją możliwości i konkretne mechanizmy, by działania w obszarze szeroko pojętej kultury wpisać na stałe do rozmaitych funduszy, w których obecnie o kulturze się nie wspomina. Program Komisji Europejskiej Kultura to za mało, mamy teraz wyjątkową szansę, by przekonać decydentów od unijnego portfela, że kultura znaczy więcej! We Are More! Do rozmowy zapraszamy przedstawicieli sektora kultury, organów rządowych i samorządowych, zajmujących się strategiami rozwoju, analizą i planowaniem budżetu. Wstępem do panelu dyskusyjnego są w/w przykłady dobrych praktyk w pozyskiwaniu funduszy na działania kulturalne z programów zwyczajowo nie kojarzonych ze sztuką i kulturą.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Kultura 2007-2013 … a nowy program – wymiana doświadczeń i komentarzy nt. funkcjonującego programu – ograniczenia i korzyści z uczestnictwa, wnioski i propozycje zmian w nowym programie UE w dziedzinie kultury w latach 2014-2020. Głos wprowadzający i moderacja: Chris Torch, Intercult /Sztokholm, Culture Action Europe / Bruksela.

W dyskusji udział wezmą:
Achilleas Kentonis/ARTOS Foundation/Cypr ,
Anna Szynkaruk-Zgirska/Gdański Festiwal Szekspirowski
Sandy Fitzgerald/projekt Engine Room Europe, Trans Europe Halles/Irlandia
Julie Moreira Miguel/Festival de Marseille/Francja
Christoph Jankowski/Cultural Contact Point (CCP)/Wielka Brytania

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 17.00 Warsztat I – Mój projekt międzynarodowy a nowy program w dziedzinie kultury – Rekomendacje dla nowego pogramu UE w dziedzinie kultury.

Trzy grupy warsztatowe:
I grupa: prowadzenie: Lola Joksimović /CCP / Serbia / + Christoph Jankowski / CCP / Wielka Brytania /
II grupa: prowadzenie: Anja Jelavić/CCP/Chorwacja/ + Augusto Paramio Nieto/ CCP/ Hiszpania/
III grupa: prowadzenie: Sandy Fitzgerald /Trans Europe Halles/Irlandia/Barcelona/+ Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki, Art_Inkubator

17.00 – 21.00 Na spacer! – Spacer po Otwartym Kurorcie Kultury: 5 grup z wolontariuszami/kami wizytuje projekty OKK

21.00 – … Speed Dating,czyli szukam Partnera/rki do projektu

Sobota 30.07.2011
miejsce: Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul.Piaskowa 9

11.00 – 13.00 Panel dyskusyjny: Proces decyzyjny a lobbing.
Moderacja: Agata Etmanowicz

Dyskusja panelowa zostanie poprzedzona prezentacją procesu decyzyjnego (proces decyzyjny i rola poszczególnych instytucji w niego zaangażowanych – ministerstwa państw członkowskich, KE, Rada, PE) oraz działań UE podejmowanych w obszarze kultury (wyjaśnienie ich specyfiki – art. 167, zasada sybsydiarności).Celem tego panelu jest przede wszystkim unaocznienie uczestnikom konferencji, iż urzędnicy zajmujący się kulturą – czy to w MKiDN, czy też w KE nie są tymi, których należy przekonywać do tego, że kultura jest ważna. To nie oni powinni być celem działań lobbingowych. Organizacje kulturalne bardzo często nie mają świadomości, iż urzędnikom odpowiedzialnym za sprawy kultury dużą część dnia zajmuje lobbowanie na rzecz kultury bądź wewnątrz własnej instytucji (jak w przypadku KE, PE), czy też negocjacje z innymi resortami (jak w przypadku MKiDN). W ramach dyskusji przedstawiciele MKiDN, KE oraz PE będą mieli okazję opowiedzieć o tym, jakie prowadzą działania, jakie problemy napotykają na swojej drodze oraz jakich argumentów używają do tego, żeby przekonać swoich kolegów z innych departamentów i resortów do zawarcia zapisów odnoszących się do sektora kultury, czy też wprost zwiększenia finansowania działań podejmowanych w obszarze kultury. Dyskusja będzie kontynuowana podczas warsztatów, podczas których organizacje kulturalne będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób skutecznie lobbować na rzecz kultury – jakich narzędzi używać, jak koordynować działania. Głos wprowadzający do dyskusji: Chrissie Faniadis, Sztokholm, Strategist, Culture Bridge & Consultant.

W dyskusji udział wezmą:
Zora Jaurova /Culture Action Europe/Słowacja
Sylvian Pasqua /Komisja Europejska
Chrissie Faniadis/Strategist,Culture Bridge & Consultant/Sztokholm

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Warsztaty II -”Lobbować? TAK! Tylko jak…?” W jaki sposób skutecznie lobbować na rzecz kultury – na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, w Instytucjach UE, jak skutecznie budować sojusze, jakich narzędzi używać? Jak wykorzystać wrześniowy Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu?

Trzy grupy warsztatowe:
I grupa: prowadzenie: Lola Joksimović / CCP / Serbia / + Christoph Jankowski / CCP / Wielka Brytania /
II grupa: prowadzenie: Anja Jelavić/CCP/Chorwacja/ + Augusto Paramio Nieto/ CCP / Hiszpania /
III grupa: prowadzenie: Sandy Fitzgerald / Trans Europe Halles / Irlandia/Barcelona /+ Agata Etmanowicz, Fabryka Sztuki, Art_Inkubator

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa

17.00 – 19.00 BarCamp: Podsumowanie, zamknięcie – 5 minut prezentacji + 5 minut rozmowy,
Sopot by Night – farewell party

źródło: materiały prasowe organizatora